Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Mat och läkemedel

Hantering av sondmat

Hantering av sondmat

Som alltid förbereder man sig med basala hygienrutiner. Tvätta händerna och ta på handskar och plastförkläde. Sprita de ytor där du behöver lägga material. Sondmaten ska vara rumstempererad.

Patienten bör sitta upp, alternativt att huvudändan på sängen höjs minst 30 grader. Detta för att förhindra kräkning. Fyll slangar med vatten för att undvika att få in luft i magen.

Börja och avsluta varje sondmatning med att spola igenom sonden/gastrostomin med färsktappat vatten från en genomspolad och frekvent använd kran. Använd endast spruta avsedd för enteral näringstillförsel.

Ta fram sondvällingen och skaka den före inkopplingen. Ett nytt aggregat används vid varje tillfälle och man tar en ny spolspruta varje morgon som slängs efter dagens sista matning. Under dagen förvaras den i kylen efter att den sköljts ur. Glas diskas efter användning.

 

 

Läkemedel via sond

ordinationshandling ska det tydlig framgå hur läkemedlet ska ges till patienten.