Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Gastrostomi

Gastrostomi

Gastro betyder mage och stomi kommer från grekiskans ”stoma” som betyder mun eller öppning.

Gastrostomi är en väg in till magsäcken genom bukväggen. Vanligtvis är det patienter som behöver sondnäring under en längre tid som får en sådan operation, en så kallad PEG. Den är både mindre besvärande än en nässond och dessutom säkrare. PEG är en förkortning av Perkutan Endoskopisk Gastrostomi som innebär att kanalen går genom huden (perkutan), med hjälp av ett rörformat instrument (endoskop).

Först brukar patienten få en så kallad PEG-kateter, eller PEG-slang/kateter, som går från magsäcken till bukväggen. Om den fungerar väl kan den sitta i under flera års tid men brukar oftast bytas ut mot en lite mindre port när kanalen har läkt, vilket oftast tar 2-3 månader.

PEG-katetern är ca 15-20 cm lång och hålls på plats i magsäcken med hjälp av en silikonplatta både på in- och utsidan. Den sitter ofta hårt i början för att magsäcken ska få läka ihop med kanalen (stomat) och förhindra att maginnehållet läcker ut i buken.