Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Komplikationer

Komplikationer

Porten kan åka ut och huden kan blir röd och irriterad. I båda fallen behöver man göra snabba åtgärder, framför allt om porten åker ut.

Om porten åker ut så måste man omedelbart se till att vägen in i magen hålls öppen, stomat försöker läka sig snabbt. I första hand sätts en ny PEG eller Mic-Key in. Om en sådan inte finns tillgänglig så sköljs den gamla av och sätts in.

 

Blir huden runt stomin iriterad så gör följande: 

  1. Kontrollera att kuffen (ballongen) sitter fast
  2. Finns läckage?
  3. Torka torrt och lägg avlastande kompresser exempelvis Skin Ex
Patienten kan också få illamående, kräkningar och diarréer. Det kan bero på olika orsaker, till exempel: 
  • Sondnäringen går in för fort
  • För mycket eller för lite fibrer
  • Behov av byte av matsort

Informera sjuksköterskan vid komplikationer och kom ihåg att dokumentera!