Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Enteral nutrition

Enteral nutrition

Ordet enteral syftar till mag- och tarmkanalen och nutrition betyder näringstillförsel. Med enteral nutrition menar man bokstavligen ”näringstillförsel via mag- och tarmkanalen”, vilket omfattar normalt ätande men även näring via sond.

Sondnäring (flytande näring) kan fås på lite olika sätt direkt till magsäcken:

  • Via näsan och matstrupen – Nasogastrisk sond
  • Direkt genom bukväggen – Gastrostomi