Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Orsaker till att näringsintaget sker via sond

Orsaker till att näringsintaget sker via sond

Det finns naturligtvis olika sjukdomar och tillstånd som ligger bakom att en patient får sin mat via sond. Syftet med sonden är att hjälpa patienter som har svårt med att få tillräckligt med näring på annat sätt. Till exempel på grund av:

  • Otillräcklig näringstillförsel
  • Nedsatt aptit
  • Sväljsvårigheter