Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Fokusområden

Fokusområden

 

Om ni utifrån workshopen väljer att skapa en handlings-/aktivitetsplan så kan ni välja att använda mallen för NÖHRA. Denna kan ni sedan ladda upp i Opus genom att skapa ett nytt ärende och välja att sedan bifoga fil. Genom att lägga in det i Opus kan ni även följa upp det framåt.

NÖHRA-Aktivitetsplan

Stort tack för ditt engagemang och lycka till framåt!