Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Bukdialys

Bukdialys

Denna dialysform utförs hemma (PD) som är en förkortning av peritonealdialys.

PD är en kontinuerlig behandling där överskottsvätska och slaggprodukter avlägsnas regelbundet via bukhinnan. Bukhinnan är en tunn hinna som avgränsar bukhålan och omger en del av bukorganen. Bukhålan fylls med ca 1,5 -2,5 liter dialysvätska genom en permanent mjuk kateter. Dialysvätskan drar till sig slaggprodukter och överskottsvätska, vilken sedan töms ut.

Det finns två valmöjligheter med bukdialys

  • CAPD Kontinuerlig ambulatorisk peritonaldialys. Denna dialys utförs manuellt 4 gånger per dag. Varje påsbyte tar ca 30-45 minuter. Under tiden kan patienten exempelvis läsa, titta på TV eller vila
  • APD Automatisk peritonaldialys. Denna behandling utförs med hjälp av en maskin som är aktiv när patienten sover.

 

Basala hygienrutiner är vid PD dialys mycket viktigt.

När injektioner ska ges till patienten får dessa ej ges på den sidan där katetern kommer ut

 Omläggning av kateter görs av sjuksköterska 2 ggr i veckan samt vid behov

Denna uppgift kan inte delegeras

Beställning av förbrukningsmaterial sker med leverans hem till patienten var 14:e dag. Detta görs av sjuksköterskan.