Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Delegerad personal

Delegerad personal 

  • Att inspektera dialysatets färg och väg vätskan vid urtappning
  • Vikt tas dagligen på morgonen. Detta görs för att observera eventuella viktökning eller viktminskning. Vid förändring av vikt kontakta sjuksköterska
  • Ödem, eventuell svullnad kan ses på underben, vrister
  • Andningspåverkan
  • Blodtryckskontroll
  • Patientens mående

Delegerad personal kan stödja patienten med några eller alla moment enligt beställning från sjuksköterska.