Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Kontakta sjuksköterska

Kontakta sjuksköterska vid följande tillfällen:

  • Problem med flödet eller om all förväntad vätska inte kommer ut.
  • Grumlig vätska kan tyda på peritonit och sjuksköterska ska omedelbart kontaktas.
  • Någon gång händer det att vätskan är lätt blodtillblandad. Detta är oftast ofarligt och försvinner ofta av sig själv efter något vätskebyte. Kontakta sjuksköterska för råd.
  • Ljusa slöjor eller trådar i den urtappade PD-vätskan kan vara fibrintrådar. Om det försvårar flödet kontakta sjuksköterska för råd.

Dokumentera eventuella avvikelser i patientens journal och kontakta alltid sjuksköterska om du känner dig osäker på något moment eller bedömning av patientens tillstånd.