Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Sjukdomar som orsakar njursjukdom

Sjukdomar som orsakar njursjukdom

 • Diabetes
 • Högt blodtryck
 • Cystbildning i njurar
 • Kronisk infektion.

Symtom vid njursjukdom är varierande, vissa patienter känner sig sjuka och andra känner inga symtom alls.

Symptom kan vara

Trötthet och svaghetskänsla
Svullnad på händer och fötter
Andfåddhet
Minskad aptit, dålig smak i munnen, illamående, kräkning och viktnedgång
Sömnsvårighet, klåda och muskelkramper


  Behandlingar

  Vid kronisk njursjukdom är behandlingen beroende på situation som patienten befinner sig, men det finns tre behandlingsalternativ

  Njurtransplantation

  Njurtransplantation innebär att man opererar bort en frisk njure från en (donator) och denna njure opereras sedan in i patienten med njursjukdom.

  Dialys

  Dialys innebär att njurarna får behandling och blodet renas på konstgjord väg. Det finns två huvudsakliga dialysformer, bloddialys och bukdialys. Dialys kan göras i hemmet eller på sjukhus.

  Lindrande medicinsk behandling

  Lindrande medicinsk behandling handlar om att njursjukdomen lindras med vätskedrivande och blodstimulerande läkemedel.