Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Komplikationer

Komplikationer

Peritonit är ett akut tillstånd där bakterier kan orsaka:

  • Buksmärta
  • Grumligt dialysat
  • Feber
  • Illamående, kräkning, diarré
  • Allmän sjukdomskänsla

Uppvisar patienten något av dessa symtom ska sjuksköterska kontaktas direkt

Exit-site Infektion (hudinfektion vid insticksstället, där katetern går in via huden)

Symtom

  • Rodnad runt kateter
  • Svullnad
  • Ömhet/smärta
  • Varigt eller blodigt förband
  • Värme ökat område

Uppvisar patienten något av dessa symtom ska sjuksköterska kontaktas