Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Bokningsassistenten Helge

Bokningsassistenten Helge

I Alingsås kommun har vi en bokningsassistent (Helge) som hjälper bemanningsplanerarna att boka pass där man tillåter automatisk bokning. 

Helge startar klockan 06:00 på morgonen och arbetar till 23:00 på kvällen och bokar varje hel tionde minut. Helge kan enbart boka timavlönade som ligger tillgängliga 100% av passet. Den timavlönade kommer inte bokas automatiskt om tidsreglerna har överskridits de närmsta tre månaderna. Sådana pass måste bokas manuellt av bemanningsplanerare. 

Tex: Kurt Karlsson har en 100% tillgänglighet för passet den 20 juni och överskrider inte mot några tidsregler den veckan, men han har överskridit tidsreglerna den 21 mars och Helge kan då inte boka passet.