Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Information om tidsregler och avtal för timavlönade

Information om tidsregler och avtal för timavlönade

Såhär får en timavlönad jobba:

  • Timavlönade måste ha minst 36 timmars sammanhängande veckovila
  • Timavlönade måste ha en dygnsvila på minst 11 timmar (från och med 1/10-2023 så har EU bestämt att det är 11 timmars dygnsvila som gäller och det går inte att göra några undantag).
  • Timavlönade får inte jobba mer än 11 dagar i rad
  • Timavlönade får ej bokas på kortare pass än tre timmar
  • Timavlönade får enbart jobba 165 h per kalendermånad