Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Information om beställningsorsaker

Information om beställningsorsaker

Med VIK menas vikariat. Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning som används för att ersätta en månadsanställd som är tillfälligt frånvarande, eller i ett schema där det saknas personal för att täcka verksamhetens behov.

Med SÄV menas Särskild visstidsanställning. Används när en timavlönad inte täcker för en månadsanställd.

Vakans (VIK) – Denna bokningsorsak används vid bokning av timavlönad i schema eller planerad frånvaro av en månadsanställd.
Sjuk/ VAB (VIK) – Används när en timavlönad ska ersätta en månadsanställd som är sjuk eller hemma för vård av barn.
Semester (VIK) – Används när en timavlönad ska ersätta en månadsanställd som ska ha semester.
APT/ Verksamhetsplanering (VIK) – Används när en timavlönad ska ersätta en/flera månadsanställda vid APT/ verksamhetsplanering.

Extra Personal (SÄV) – Används när verksamheten behöver en timavlönad för att underlätta i det dagliga arbetet samt vid VILS, ledsagning och avlösning.
Introduktion (SÄV) – Används vid bokning av timavlönad för bredvid gång/introduktion.
Utbildning (SÄV) – Används vid bokning av timavlönad som ska göra en verksamhetsanpassad utbildning.