Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Rutin vid muntlig bokning av timavlönad

Rutin vid muntlig bokning av timavlönad

Innan man gör en muntlig överenskommelse är det viktigt att kolla med den timavlönade angående arbete de närmsta dagarna så hen inte bryter mot dygns och veckovila. Det är också viktigt att kolla hur många timmar den timavlönade har arbetat totalt under kalendermånaden för att undvika övertid, dessa saldon kan man även hitta på timvikarien i Time Care Pool (instruktioner visas i genomgången av Time Care Pool). Övertid måste beviljas av närmsta enhetschef/rektor innan bemanningen kan boka passet.

När man gjort en muntlig överenskommelse med en timavlönad så måste den timavlönade ta bort sin tillgänglighet i Time Care Pool (av anledning för att undvika bokning på annan arbetsplats).

Lägg sedan in bokningen i Time Care Pool, skriv som bilden nedan visar i anteckningar. Bocka sedan ur ”tillåt automatisk bokning” och ”annonsera bokningen”.