Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Arbeta med säker informationshantering

Arbeta med säker informationshantering

Alingsås kommun är en trygg och säker kommun. Det ska vår arbetsplats också vara. Vi hjälps åt med att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.

För vår fysiska säkerhet gäller att inte släppa in okända människor i våra lokaler. Alla besök ska hämtas personligen med den som besöket rör. Vi lämnar inte värdesaker framme, varken personliga eller sådana som kommunen äger. Vi är rädda om den utrustning vi förvaltar och håller ordning på våra nycklar och taggar.

I kommunen finns regler och förhållningssätt för hur vi hanterar såväl egendom som information. Håll dig uppdaterad på de riktlinjer som rör just ditt arbete. Grunden för vår säkerhetskultur finns i vår säkerhetspolicy och de dokument som kopplas till den där hittar du information som är relevant för din del.