Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Tillsammans skapar vi Alingsås

Tillsammans skapar vi Alingsås

Det gör vi bland annat genom vår värdegrund, genom att arbeta aktivt med friskfaktorer, genom hållbarhetsarbete och genom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Att arbeta hos oss innebär att vi alla är viktiga som medarbetare där vi samverkar och tar tillvara våra samlade kompetenser och erfarenheter. Till stöd har vi våra chefer genom ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap – Tillsammans skapar vi Alingsås!