Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Arbetet med informationssäkerhet

Arbetet med informationssäkerhet

Arbetet med informationssäkerhet går ut på att skydda och bevara den information Alingsås kommun har att ta ansvar för utifrån fyra aspekter: 

  • Tillgänglighet – att information är tillgänglig när den behövs
  • Riktighet – att information inte är förändrad eller förstörd
  • Konfidentialitet – att ingen obehörig får ta del av information
  • Spårbarhet – att i efterhand kunna härleda specifika aktiviteter eller händelser till ett identifierat objekt ex. handling, användare, dator, skrivare eller system/program