Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Informationssäkerhet och GDPR

Informationssäkerhet och GDPR

Information är en viktig resurs för Alingsås kommun och är av stor betydelse för alla kommunala verksamheter.

Varje dag hanteras mängder av information som handlar om allt vi gör, exempelvis hemvård, socialtjänst, förskolor, grundskolor, gymnasium, bygglov, stadsplanering m.m. 

Informationens form kan vara i text, samtal, bild, symbol, film, geodata och ljud.