Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Kateterisering av urinblåsa – KAD

Kateterisering av urinblåsa – KAD

Ibland kan personen ha svårigheter att kissa själv. Då kan man behöva tömma urinblåsan via en tunn mjuk slang. Dessa slangar (katetrar) finns i olika material och utseende, allt efter olika behov. En kateter kan sitta kvar från tre veckor till tre månader beroende på sort och ordination. Katetern sitter på plats med hjälp av en vätskefylld blåsa som finns vid kateterns spets. Slangen får ej hänga fritt utan ska fästas. På män tejpas kateterslangen fast upp mot magen för att förhindra tryckbildning mot prostatan. Därefter går kateterslangen ner mot låret. På kvinnor tejpas kateterslangen ner mot låret och fästs där.

All kateterbehandling ska vara ordinerad av läkare och vara tidsbestämd. Katetern sätts in av sjuksköterska och sköts av delegerad personal. 

En vanlig situation då kateterisering av blåsan behöver göras är vid prostataförstoring hos män eller vid andra sjukdomar som påverkar tömning av urinblåsan.