Alingsås kommuns öppna digitala kurser

KAD- påse, urinuppsamlingspåse, uribag

KAD- påse, urinuppsamlingspåse, uribag

Till kateterslangen kopplar man en KAD- påse, kallas även urinuppsamlingspåse eller uribag. Vanligtvis töms påsen på morgon, middag, kväll. Ny uribag byts en gång i veckan i samband med dusch eller vid behov. Påsen kan behöva bytas oftare vid exempelvis blod i urinen. 

Urinuppsamlingspåsen ska alltid placeras lägre än urinblåsans nivå och fixeras med lämplig benficka eller fästband. Patientens livsstil har betydelse för val av anordning. Det finns olika längder på slangen och olika sorters behållare.  

När patienten ska ligga i sängen används ofta urinuppsamlingspåse med längre slang som kopplas till uribagen och placeras under urinblåsans nivå. Det finns hängare till påsen som fästs på sängen för att urinen ska rinna ut ordentligt och för att förhindra att påsen hamnar på golvet. Vid orolig sömn eller oro av annan anledning behövs kort urinuppsamlingspåse som fästs på benet även vid sängläge. Det finns annars risk att katetern rycks ut med fylld ballong vilket medför skada i urinröret och risk för blödning.

Prata med sjuksköterska om du tycker att den valda påsen och slangen inte fungera bra.

Kontrollera alltid att det inte har blivit någon knick på slangen efter det att påsen är fixerad i sin hållare/benficka. Om det inte rinner urin ska sjuksköterska kontaktas snarast.

Vid obehag från urinblåsa med tex urinträngningar, läckage av urin, blod i urinen, grumlig och illaluktande urin, patient känner sig kissenödig eller har smärta i nedre delen av magen eller får feber och frossa, ska sjuksköterska snarast kontaktas.