Alingsås kommuns öppna digitala kurser

RIK – Ren Intermittent Kateterisering

RIK- Ren Intermittent Kateterisering

Detta är en annan kateterbehandling som utförs under en kortare eller längre period. Enstaka kateteriseringar, tex då mamman har svårt att kissa efter förlossningen, görs också vid behov via denna metod. Män med förstorad prostata kan behöva hjälp att tömma urinblåsan med denna metod Om behov finns av RIK tills vidare, töms urinblåsan regelbundet efter ett visst antal timmar eller vid behov. Urinkatetern är engångsmodell och kastas efter var gång man utfört tappningen.

Hur ofta kan man utföra RIK? Normalt antal gånger är fyra-sex kateteriseringar per dygn. För att minska risken för urinvägsinfektion bör inte mängden i blåsan vara mer än 400 ml och tiden mellan tömningarna inte vara mer än fyra timmar. Om patienten är kissnödig kan tappning behöva ske tidigare än efter 4 timmar. Nattetid kan längre tid mellan tappningar vara accepterat efter läkarens ordination.

Avsnitt innehåll
0% slutfört 0/1 Steps