Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Utföra en RIK

Utföra en RIK

Denna uppgift får endast utföras av delegerad vårdpersonal. Uppgiften kan delegeras på både kvinna och man.

Förberedelser
Tillämpa basala hygienrutiner!
Tvätta händerna med tvål och vatten innan du ska hantera katetern. Tvätta också underlivet på brukaren.

Gör så här

  1. Om du inte har en redan fylld kateter behöver du börja med att blöta katetern med kranvatten innan den förs in via urinröret. Katetern är förbehandlad med en yta som blir hal i kontakt med vatten. En del katetrar kan doppas i glidmedel.
  2. RIK på man – Håll i penis, dra tillbaka förhuden och böj upp penis mot buken.
    RIK på kvinna – Håll isär blygdläpparna.
  3. Sätt in katetern försiktigt genom urinröret. Det ska gå lätt sätta in katetern. Det ska inte göra ont. Vid motstånd ska du aldrig trycka, utan ta det försiktigt. Du kan använda mer glidmedel vid behov.
  4. Töm urinblåsan genom katetern i toaletten. Du kan använda en förlängningsslang som kopplas till katetern om du har svårt att tömma direkt i toaletten.
  5. Släng förbrukade katetrar i soporna.