Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Olika slags urinkatetrar

Olika slags urinkatetrar

.Det finns olika urinkatetrar  

  • En del använder engångs tappningskateter som förs in via urinröret till urinblåsan för att tömma ut urin. Därefter tas katetern bort. Detta görs regelbundet, oftast flera gånger dagligen. Detta benämns ofta ”Ren Intermittent Kateterisering – RIK.”
  • En kateter som förts in via urinrörets mynning till urinblåsan och som sedan ligger kvar under en period heter ”kateter á demure” vilket brukar förkortas med KAD.
  • En kvarliggande kateter som vid en operation placerats i urinblåsan genom bukväggen heter ”suprapubisk urinkateter”. Den kan användas av både män och kvinnor.
  • Gemensamt för KAD och suprapubisk urinkateter är att de hålls på plats i urinblåsan via en vätskefylld liten blåsa/ballong.