Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Instillation med citronsyrelösning

Instillation med citronsyrelösning

Denna uppgift får endast utföras av delegerad vårdpersonal.

Vid återkommande konkrementbildning kan steril lösning med citronsyra bidra till att lösa upp de basiskt uppbyggda konkrementen. Lösningen är en medicinteknisk produkt. Instillation med citronsyrelösning är en delegerad uppgift.

Förberedelser
Tillämpa basala hygienrutiner!
Tvätta händerna med tvål och vatten innan du ska hantera katetern

Gör så här

  • Låt 50 – 100 ml lösning rinna in i tom urinblåsa.
  • Stäng av katetern.
  • Lösningen får verka i 5 – 10 minuter.
  • Öppna katetern och låt vätskan rinna ut.

Efter utvärdering av metoden kan den upprepas, vanligen en till två gånger per vecka