Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Testa din kunskaper -Sårvård

Testa dina kunskaper

 I den här delen behöver du testa hur mycket du har fått med dig av det material du just gått igenom.

Godkänd: 80%