Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Kirurgiska sår/akuta sår

Kirurgiska sår / akuta sår

Målet för sårförslutning är att stödja sårläkningsprocessen, förhindra sårkomplikation, bidra till att sårområdet återfår god funktion och får ett gott kosmetiskt utseende. Sårbehandlingen ska omfatta en helhetssyn på patienten och i första hand riktas mot bakomliggande orsaker till såret, som till exempel kirurgi eller yttre trauma.

Om såret enbart bandageras utan att läkningshämmande faktorer uppmärksammas och åtgärdas både hos patienten och i omgivningen kan det leda till långsam eller helt utebliven läkning. Sårförbandet bör klara att hantera rikligt med sårvätska och skydda den friska huden runt såret mot uppluckring, stödja möjligheten att glesa ut förbandsbyten samt hålla läkningsmiljön lagom fuktig och kroppstempererad. Prognosen för den förväntade tiden för sårläkning, varierar beroende på orsaken till sårets uppkomst, patientens ålder och allmäntillstånd samt samsjuklighet.

Akuta sår

Vid akuta, traumatiska sår är det viktigt att känna till vilket våld som har förorsakat såret. Det har betydelse för behandlingen, som måste inkludera en noggrann rengöring och avlägsnande av främmande kroppar.

Enklare sår kan delegerad personal omhänderta efter kontakt med sjuksköterska

Kontakt med läkare bör tas om

 • Såret är djupare eller längre än några centimeter och det går inte att få ihop sårkanterna.
 • Såret inte slutar att blöda efter en halvtimme trots tryck och högläge.
 • Såret sitter i ansiktet,
 • är strax intill eller över en led,
 • innehåller grus, stickor, splitter och asfalt som enkelt kan avlägsnas eller
 • är orsakat av ett djur eller människa.

  Omläggning av akuta sår 

  1. Ren rutin rekommenderas, utom vid sår som står i förbindelse med en led eller vid annan djupare normalt steril vävnad.
  2. Gör rent såret och omgivande hud noggrant
  3. Huvudprincip är fuktighetsbevarande sårbehandling.
  4. Informera patienten om att det är viktigt att uppmärksamma tecken på infektion.