Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Efter såromläggning

Efter såromläggning

  • Omhänderta det använda engångsmaterialet, instrument och smutsigt omläggningsmaterial omedelbart efter avslutad rengöring eller omläggning.
  • Rengör och desinfektera material för flergångsbruk.
  • Punktdesinfektera de arbetsytor som har använts under såromläggningen.
  • Desinfektera händer och underarmar.
  • Kassera soporna.
  • Desinfektera händer och underarmar.