Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Omläggning av suturerade sår eller sår med metallclips

Omläggning av suturerade sår eller sår med metallclips

Suturerade sår täcks av förband som i princip följer samma regler som för andra sår. För att underlätta sårläkningsprocessen behövs oftast en fuktig kroppstempererad sårläkningsmiljö. Vid vissa operationer täcks suturranden enbart med sårtejp. Om såret vätskar mycket bör ett sårförband som absorberar överflödig vävnadsvätska väljas. Förbandet ska inte heller fastna i såret, så att såret riskerar att rivas upp vid byte av förband eller vid suturtagning.

Förbandet på ett kirurgiskt sår ska bytas vid så få tillfällen som möjligt. Följ rekommendation från ansvarig läkare.