Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Såromläggning vid ren rutin

Såromläggning vid ren rutin

Omläggning av akuta sår

 1. Ren rutin rekommenderas, utom vid sår som står i förbindelse med en led eller vid annan djupare normalt steril vävnad.
 2. Gör rent såret och omgivande hud noggrant
 3. Huvudprincip är fuktighetsbevarande sårbehandling.
 4. Informera patienten om att det är viktigt att uppmärksamma tecken på infektion.

Såromläggning vid ren rutin

Läs igenom beställning från sjuksköterska såromläggning

 1. Tänk på att inte blanda rent och orent.
 2. Spola kranen ca 1 minut.
 3. Desinficera händer och underarmar. Ta på handskar. Rengör uppduknings yta med ytdesinfektion innehållande tensider.
 4. Tag fram höggradigt rena instrument och annat material som behövs. Lägga allt lätt åtkomligt på ett rent underlägg.
 5. Ta på förkläde.
 6. Desinficera händer och underarmar och ta på handskar.
 7. Tag bort det använda förbandet och lägg detta i en plastpåse och förslutes
 8. Ta av använda handskar, desinficera händer och underarmar.
 9. Ta på handskar
 10. För optimal rengöring duscha om möjligt såret i kroppstempererat kranvatten alternativt tappa upp vattnet.
 11. Blöt kompresser och rengör sår och omgivande hud enligt instruktion från sjuksköterska.
 12. Var observant på om du tagit i duschmunstycket eller kranen då ytterligare desinfektion av händer och byte av handskar blir nödvändig.
 13. Ta av använda handskar, desinficera händer och underarmar.
 14. Ta på handskar.
 15. Torka försiktigt den omgivande huden torr och applicera det nya förbandet
 16. Vid behov behandla omgivande hud med kräm och/eller hudskydd.
 17. Vid applicering av förband. Ta eventuellt på handskar. Handskar används enbart om du riskera att komma i kontakt med såryta eller skadad hud i samband med applicering.
 18. Desinficera händer och underarmar.