Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Utredning sårtyp och behandling

Utredning sårtyp och behandling

Diagnos fastställs av läkaren samt om patienten skall remitteras till hudmottganing, diabetesfotmottagning, kirurg/ortoped för sårrevision eller remiss till Rehab. 

Venöst sår

Venöst bensår är den vanligaste orsaken till bensår. Första tecknet på venös insufficiens är underbensvullnad som minskar vid högläge. Underbenseksem, framför allt kring ankeln som förorsakas av den venösa stasen/vävnadsödemet (staseksem), kan också vara en tidig markör.

Första tecken kan vara svullna underben och underbenseksem framför allt kring anklarna.

Behandling:

Viktigt att motverka ödem genom kompression av benet. Lindriga benödem kan behandlas med stöd- eller kompressionsstrumpor.

Det krävs en läkarordination för att påbörja kompressionsbehandling. Kompressionsbehandling är en delegerad uppgift. Kompressionsbehandling ska alltid kombineras med råd till patienten om högläge och/eller fysisk aktivitet.

Omläggning enligt instruktion från sjuksköterska.

Såren är ofta grunda och fibrinbeläggning i sårbotten.

 

Arteriellt sår

Sår som beror på förträngning av benets artärer är ofta smärtsamma. Smärtan ökar vid högläge och lindras av att benet sänks. Såren är ofta torra och utstansade, kan sitta både på underben och på foten. Svarta nekroser kan vara ett tecken på arteriell cirkulationsstörning. Dessa sår delegeras mycket sällan, utförs i stället av sjuksköterska.

Vid omläggning används ofta torrt förband eller salvkompress. Om såret fuktar används hydrfiberband, alginat eller polyretanskumförband.

Tänk på att ge smärtlindring före omläggning. Kompression görs ytterst sällan på dessa ben men kan genomföras efter noggrann utprovning av kortsträcksbinda.