Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Sårjournal

Sårjournal

Det ska finnas en sårjournal som beskriver

 • Typ av sår, exempelvis operationssår, traumatiskt sår, venöst, arteriellt, bland-, tryck-fotsår hos personer med diabetes, maligna tumörsår.
 • Sårets lokalisation.
 • När såret uppkom (hur länge det har varit ett sår) samt orsak till sårets uppkomst.
 • Generella riskfaktorer, exempelvis undernäring, anemi, diabetes, cancer, generell infektion.

Vid skötsel av såret ska det regelbundet dokumenteras

 • Lokalisation
 • Sårets storlek. Vid fotografering läggs en papperslinjal längs sårets kant och avståndet från kamerans lins till såret antecknas.
 • Sårets utseende % av ytan
 • Sårets status: sårsekretion, nekroser, fibrinbeläggning, sårkanter, granulation, epitelialisering.
 • Eventuella eksem, klåda i sår- eller hudområdet, infektioner eller ödem i omgivande vävnad. Sårkanternas tillstånd.
 • Eventuell sårsmärta – visuell analogskala, lokalisation, reaktion på lokalförband och analgetika.
 • Lokalisation av smärtan.
 • Effekt av lokalbehandling
 • Eventuell lukt från såret.
 • Sårkanter
 • Hud runt såret
 • Tecken på klinisk infektion
 • Odling
 • Hur läkningen fortskrider, det vill säga om såret är förvärrat, oförändrat eller har börjat läka.