Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Fotsår vid diabetes

Fotsår vid diabetes

Personer med diabetes har kraftigt ökad risk för att få sår på fötterna. Vid diabetes är det vanligt att blodcirkulationen försämras och känseln i fötterna minskar. Det gör att läkningsförmågan blir sämre och risken för att få sår på grund av tryck och skav ökar.

Vid nytt sår skall patientansvarig läkare bedöma såret och eventuell remiss ska skickas till Diabetesmottagningen. Endast personal med specialkunskaper om den diabetiska foten bör sköta fotsår hos personer med diabetes.

Orsaker till såren kan vara:

  • Dålig cirkulation i småartärerna trots att pulsarna på fotryggen kan vara normala.
  • Dålig cirkulation i de stora blodkärlen.
  • Nervskada med känselbortfall, som gör att patienten inte upptäcker exempelvis småsten i skon, veck på strumporna eller skav av sko.
  • Fotdeformiteter i form av knölar, nedtrampat fotvalv, speciellt det främre, som medför felställningar och nya belastningspunkter.

Behandling är tryckavlastning och omläggning enligt instruktion från sjuksköterska. Oftast används ren rutin. Viktigt med tryckavlastande åtgärder.

Mål för sårbehandling

  • Möjliggöra läkning.
  • Förhindra sårinfektion.
  • Minska lidande för patienten.