Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Om syrgas koncentratorn larmar?

Om syrgas koncentratorn larmar

Detta görs  innan vi ringer akut numret

  1. Starta om syrgaskoncentrator det vill säga dra ut strömsladden i väggen och sätta in den igen.
  2. Kontrollera syrgasslagen på golvet så den inte blivit ofrivilligt vikt.
  3. Ring HMC och framför de åtgärder du gjort innan
  4. Ring syrgassköterskan, om det är jourtid ring till Lungavdelningen SÄS 033- 616 22 64
  5. Syrgassköterskan lägger då en akut beställning på syrgaskoncentrator och den skickas från Lungavdelningen SÄS med taxi till patienten.