Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Effekt av syrgas

Effekt av syrgas

Syrgasbehandlingen höjer blodets syrehalt och gör att kroppens organ blir syresatta. Detta medför att belastningen på framförallt hjärtat minskar och kroppens organ får vila och återhämta sig från den stress det innebär att inte få tillräckligt med syre. Upplevd andfåddhet och lufthunger kan lindras av syrgasbehandling men inte alltid.

Allmänna symtom som trötthet kan lindras och patienten upplever att det kan bli lättare att koncentrera sig. Syrgasbehandling kan ge ökad livskvalité.