Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Så fungerar en syrgaskoncentrator

Så fungerar en syrgaskoncentrator

Det är en elektrisk apparat som separerar och koncentrerar syret ur rumsluften. Luften sugs in via en kompressor och passerar sedan en behållare som innehåller ett material som binder kväve till sig och endast låter syret passera, slutresultat blir en luftblandning som innehåller 90–95% syrgas. En syrgaskoncentrator är ett medicintekniskt hjälpmedel som patienten lånar gratis från hjälpmedelscentralen. Vid regelbunden användning av en koncentrator ökar strömförbrukningen vilket medför en dyrare elkostnad.