Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Varför får patienten syrgas?

Varför får patienten syrgas?

För att få syrgasbehandling har patienten en kronisk syrebrist, en specialistläkare inom lungmedicin gör en medicinsk bedömning och tar ställning till syrgasbehandling. I de flesta fall är syrgasbehandling en livslång behandling. Värden under 90 % i syremättnad i blodet har på sikt en skadlig inverkan på kroppen och värden under 70 % är livshotande. 

Rökfrihet är ett krav för syrgasbehandling, annars är syrgasbehandlingen medicinskt meningslös och rökning är en riskfaktor som kan orsaka brand.

Avsnitt innehåll
0% slutfört 0/2 Steps