Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Säkerhet vid Oxygenbehandling

Säkerhet vid Oxygenbehandling

Vid all syrgasbehandling blir det en ökad syrehalt i luften, vilket innebär en ökad brandrisk. Syrgas i sig är inte brandfarligt men när det förenar sig med de flesta ämnen vid kraftig värmeökning, vilket innebär att antändningstemperaturen sänks, förbränningshastigheten ökar och förbränningstemperaturen höjs.

En ökad koncentration av syrgas kan leda till ett hastigare brandförlopp vid en eldsvåda och ämnen som normalt inte är brandfarliga kan bli mer lättantändliga.

Rökning och öppen eld får aldrig förekomma där syrgasbehandling genomförs. Med öppen eld menas levande ljus, elda i kamin eller öppen brasa. Är bostaden uppvärmd med ved får denna frågan diskuteras noga, eventuellt skall kontakt tas med räddningstjänst för att få en bedömning av brandrisk och bästa möjliga råd. Syrgasmolekyler är något tyngre än vanligare luft därför anrikas de och fäster i textilier, hår, ansiktsbehåring och skägg. Patienter med syrgasbehandling skall undvika att vara nära elektrisk apparatur som har glödande trådar som till exempel, brödrost och hårfön. Skall hårfön användas måste patienten ta av sig syrgasen innan. Säkerhetsavstånd till öppen eld är minst 3,5 meter. Gasspis är också en riskfaktor som kan orsaka brand.

Avsnitt innehåll
0% slutfört 0/1 Steps