Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Syrgas är ett läkemedel

Syrgas är ett läkemedel

Syrgasen går ut ur kroppen efter ca 5 minuter. Syrgas skall användas sammanhängande minst 18 timmar/ dygn men studier har visat bäst effekt vid syrgasbehandlingen dygnet runt. Syrgasslangen får aldrig förlängas utan skall vara max 15 meter, syrgaskoncentratorn har endast kapacitet att få ut syrgas i 15 meter slag.

Syrgassköterskan på lungmottagningen ger information till patienten och anhöriga. Tydlig information om säkerhet och hantering ges gällande både utrustning och syrgas. Patienten kallas 1-2 ggr/år för besök på lungmottagningen samt vid behov. Syrgassköterskan kan vidbehov ha ett nära samarbete med Kommunal primärvård och hemtjänst.

Fysioterapeuten hjälper till med träning, slemmobilisering och andningsteknik.

Arbetsterapeuten kan hjälpa till med hjälpmedel och bostadsanpassning samt ge råd om energibesparande förflyttningsteknik.

Medicintekniker från hjälpmedelscentralen ansvarar för utrustningens service och underhåll.

Kurator finns att tillgå för stöd.