Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Placering av syrgaskoncentrator

Placering av syrgaskoncentrator

Placeras endast i torra miljöer (aldrig i badrum). Luftigt, inte instängs i ett trångt utrymme (alstrar värme) och får inte övertäckas. Ställ koncentratorn med framsidan åt väggen för att undvika att ofrivilligt komma åt knapparna. Vid transport skall koncentratorn förankras stadigt stående, inte liggande, det går bra att fästa den stående i ett säte med säkerhetsbälte.