Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Kunskapstest Syrgasbehandling

Testa dina kunskaper

I den här delen behöver du testa hur mycket du har fått med dig av det material du just gått igenom.

Maxpoäng: 43 Poäng

Godkänd: 80% eller 33 Poäng

Det kan finnas fler än ett korrekt svar per fråga.