Alingsås kommuns öppna digitala kurser

BA-tube

BA-tube

Patienten andas mot ett motstånd för att förhindra att koldioxid samlas i kroppen. Att andas mot ett motstånd förbättrar ventilationen i lungorna och stärker lungkapaciteten, vilket underlättar så att patienten får lättare att hosta upp slem. Motståndsandningen underlättar att lossna slem och kan med fördel göras innan inhalation

Gör så här skall patienten göra:

  • Det är bra att patienten sitter med fötterna i golvet och gärna vid ett bord.
  • Bit lätt om munstycket och slut tätt läpparna, andas in genom näsan och ut genom munnen, andas in på nytt när det känns bra.
  • Andas som att du blåser ut ljuset, detta kallas för Huffing. Andas ca 5–10 Huffing
  • Kontrollera vad som är ordinerat från lungmottagningen
  • Utför detta 3-5 ggr eller efter ork,
  • Upprepa 1 -3 ggr/ dag

     

     

Rengöring dagligen

Diskas som ett glas med ljummet vatten och diskmedel. BA tub håller ca 1 år och köps av patient på apoteket.

Patienter med lungemfysem ska aldrig blåsa i BA tube då risk finns för pneumothorax, att lungblåsorna spricker.