Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Välkommen som timavlönad i Alingsås Kommun

Välkommen som timavlönad i Alingsås kommun

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av Alingsås kommuninvånare. Vårt uppdrag är att ge god samhällsservice till våra invånare, besökare, företag och föreningar.

I vår vision för 2040 är Alingsås Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.

Tillsammans skapar vi Alingsås!

Avsnitt innehåll
0% slutfört 0/1 Steps