Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Företrädesrätt

Företrädesrätt

Företrädesrätt har du som arbetstagare rätt att begära när du har varit anställd i Alingsås kommun mer än 360 dagar. Du begär företrädesrätt på lediga tjänster hos arbetsgivaren och anställning sker inom den enhet eller inom det avtalsområde där du tidigare har varit sysselsatt. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde.