Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Medarbetarskap

Medarbetarskap

• Jag arbetar alltid med mjuka händer, brukar aldrig fysiskt våld som slag, nypningar, otillbörlig fasthållning och dylikt.
• Jag förlöjligar aldrig den enskilde t ex med kroppsspråk och miner.
• Jag arbetar alltid med stor lyhördhet och med respekt för de önskemål som den enskilde ger uttryck för.
• Jag arbetar lugnt och låter individen själv få möjlighet att bestämma takten och därmed ha kontroll över sin situation.
• Jag använder alltid ett vårdande språk, dvs inga kränkande ord, gap, skrik eller svordomar i kontakt med den enskilde.
• Jag ger alltid stöd utifrån den enskildes behov.
• Jag lånar aldrig pengar eller ägodelar till/av den enskilde.
• Jag utsätter aldrig den enskilde för sexuella övergrepp eller trakasserier.
• Jag uppträder alltid med respekt gentemot barn, brukare och arbetsgivare, till exempel vad gäller klädsel, sociala medier, privata telefonsamtal, samtal med kollegor samt rökning.