Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Bokningar i TCP gäller alltid

Bokningar i TCP gäller alltid

Arbetsplatsen kan endast boka dig under den tidsperiod du lagt in som tillgänglig tid. Arbetsplatsen avgör dock hur långt ditt arbetspass blir beroende på verksamhetens behov, men kommer inte att boka dig utanför de tider du lagt tillgängliga.

Du får inte tacka ja till en muntlig förfrågan om att arbeta, utan måste hänvisa till beställare att göra en beställning i TCP. Det går bra att beställaren anger ditt namn som önskad vikarie.

Utebli från bokning
Om du uteblir från en bokning, anses det som olovlig frånvaro. Upprepad olovlig frånvaro medför att du blir avslutad som timavlönad hos bemanningsenheten.