Alingsås kommuns öppna digitala kurser

300-dagarsregel

300-dagarsregel

För att arbeta som timavlönad i Alingsås kommun har vi inget krav på utbildning. Du kan arbeta 300 dagar, sedan infaller ett utbildningskrav. Utbildningskravet innebär att efter 300 dagar behöver intyg uppvisas för pågående eller färdigställd utbildning inom arbetsområdet. Om detta inte kan uppvisas kommer du att avslutas som timavlönad i Alingsås kommun.

Betyg uppvisas vid färdigställd utbildning och vid pågående utbildning kompletteras betygen med ett registreringsintyg för utbildningen. Det är viktigt att lämna in betyg efter varje termin. Utbildningskravet är ett politiskt beslut som har tagits för att säkra att vi vid tillsvidareanställningar anställer personer som är utbildade.