Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Normal arbetstid

Normal arbetstid

Arbetstiden ska normalt inte överstiga 10 timmar per dag och inte understiga 3 timmar. Som timavlönad får du arbeta max 165 timmar per månad. Du kan själv kontrollera antal timmar du arbetat, det är din skyldighet att meddela arbetsplatsen när du närmar dig 165 timmar. Du ska alltid ha rast om 30 min efter 5 timmars arbete, undantag från detta kan ske om du arbetar inom personlig assistans.

Dygns- och veckovila
Du ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila mellan arbetspassen. Du ska ha 36 timmars sammanhängande veckovila under en sjudagarsperiod. För dig som arbetar måndag till fredag är denna regel alltid ernådd.