Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Din digitala kalender Time Care Pool (TCP)

Din digitala kalender Time Care Pool (TCP)

Alla bokningar för ditt arbete görs i vårt digitala verktyg för timregistrering, Time Care Pool (TCP) och utgör underlag för din lön. Du får inloggningsuppgifter till TCP skickat till dig via sms i samband med att din anställning registreras.

Du kan lägga in tider för upp till tre månader i framtiden, men det är viktigt att du kontinuerligt ser över tiderna och tar bort tider som du inte kan arbeta på, eller lägger till nya tider.

Önskar du hjälp i TCP den första tiden finns bemanningsenheten till för dig. Du når oss på telefonnummer: 0322-61 70 20.

Direktbokning
I Alingsås kommun tillämpar vi direktbokning vilket innebär att du blir automatiskt bokad när verksamhetens behov matchar din tillgänglighet. Det krävs alltså inte att du tackar ja till erbjudet arbetspass.