Alingsås kommuns öppna digitala kurser

Vid sjukdom eller vid vård av barn

Vid sjukdom eller vid vård av barn

Ring arbetsplatsen och meddela att du är sjuk/hemma för VAB. Ring bemanningsenheten på telefonnummer: 0322-61 70 20 och meddela att du är sjuk/hemma för VAB. Ha ditt boknings-id redo.

Skicka in e-tjänst ”Sjuklön/Vård av barn timanställd” för att ansöka om sjuklön. Du hittar e-tjänsten på din startsida i självservice i rutan ”Vanliga e-tjänster medarbetare”. E-tjänsten kräver att du har e-legitimation.

Vid sjukdom ska du ta bort all tillgänglig tid för kommande veckor i TCP, så att du inte bokas under sjuktiden. Kom ihåg att friskanmäla dig genom att lägga in tillgängliga tider i TCP så snart du åter kan arbeta.

Du som timvikarie behöver alltid sjukanmäla dig för att du ska få rätt ersättning. Rätt till sjuklön får du som timavlönad när du har arbetat 14 kalenderdagar inom kommunen. Avståndet mellan anställningsdagarna får ej överskrida 14 dagar för att rätten till sjuklön ska upprätthållas. Är avståndet längre än 14 dagar (dvs. 15 dagar eller mer) mellan två arbetspass förloras därmed rätten till sjuklön. Du sjukanmäler dig via e-tjänst i Självservice.